صفحه اصلی  |  دانلود نرم افزارهای موبایل  |  دانلود نوار ابزار جوکسرا  |  تبادل لینک با ما  |  تماس با ما
  شعر طنز مرد چهار زنه


 دوستی داشتم لرستا نی             یار دیرینه ی دبستانی

دیدمش بعد سالیان دراز             همرهش چار زن همه طناز

مات و مبهوت گشتم از حالش          که لری آهوان به دنبالش

گفتمش: چهار زن ؟ خدا برکت !        تو چگونه کنی ز جا حرکت

گفت : این کار ماجرا دارد               هر یکی حکمتی جدا دارد

اولی را که هست خوشگل و ناز          من گرفتم ز خطه ی شیراز

تا که شب ها قرینه ام باشد                  سر او روی سینه ام باشد

بهر اوقات روزهایم نیز                        زن گرفتم ز خطه ی تبریز

چون زن ترک، خوش بر و بازوست         خانه دار و نظیف و کد بانوست

دست پختش که محشر کبراست           بهتر از آن، سلیقه اش غوغاست

ظرف یک سال بسته ام بارم                 چون زنی هم ز اصفهان دارم

کشد از ماست تار مویی
را                         یادمان داده صرفه جو یی را

درکم و بیش اوستاد ست                         او متخصص در اقتصاد است

او بس که در اقتصاد پا دارد                 بی گمان فوق دکترا دارد

زن چارم که ختم آنان است                 شیری از خطه ی لرستان است

گفتمش با وجود آن سه هلو                 زن چارم بر ای چیست؟ بگو

گفت گهگاه بنده گشتم اگر                        عصبانی ز همسران دگر

آن زمان جا ی آن سه تا، بی شک            این یکی را کشم به زیر کتک


دوشنبه 10 اسفند 1388 |  09:20 ب.ظ |  توسط : علی رضا |  چاپ |  0 نظر